Tedaviler

El Cerrahisi

El Cerrahisi

El fonksiyonları günlük yaşamımızın önemli bir bir parçasıdır. Dokunmak, hissetmek, sevmek, tutmak, kavramak, taşımak gibi duysal ve fiziksel fonksiyonları yapabilmemizi sağlar. Bu yüzden el kullanımımızı etkileyen sorunlarda fonksiyonların tekrar kazanılması çok önemlidir. El cerrahisi, el, el bileği ve önkol düzeyinde karşılaşılan yaralanmalar, doğumsal sorunlar ve diğer her türlü sorunların (aşırı kullanım sorunları, enfeksiyon, tümoral sorunlar, sinir sıkışmaları vb) tedavisi ile ilgilenen bir yan dal uzmanlık alanıdır. Bu amaçla yapılacak tedaviler; cerrahi girişimler, konservatif (cerrahisiz) tedaviler, fizyoterapi uygulamaları ve atellemeler olabilir.

YARALANMALAR

Parmak ucu ezilmelerinden kopmalara dek çok geniş bir yelpazedir. Yaralanan elin, bu konunun uzmanı tarafından doğru şartlarda değerlendirilmesi ve doğru şekilde tedavisi gerekir. Yaralanmalar, el gibi karmaşık bir uzvun bir ya da birden fazla dokusunda olabilir.

Yaralanmalar;

  • Kemik kırıkları
  • Eklem çıkıkları ve bağ yaralanmaları
  • Kas-Tendon yaralanmaları
  • Damar ve sinir yaralanmaları
  • Doku kayıpları

olarak sınıflandırılabilir.

El yaralanmaların cerrahi tedavisinde özellikli cerrahi aletler, büyütme loupe’ları (resim 1.) veya mikroskop (resim 2.) kullanımı gerekebilmektedir.

Yaralanmış uzvun kan dolaşımın etkilendiği yaralanmalar acil müdahale gerektirir.

DOĞUMSAL ANOMALİLER

  • Doğuştan Tetik Baş Parmak
  • Parmak Gelişim Eksiklikleri
  • Yapışık Parmaklar (Sindaktili)
  • Fazla sayıda parmak (Polidaktili)
  • Doğumsal Sinir Felci (Doğumsal Brachial Pleksus Yaralanmaları)

EKLEM İNSTABİLİTELERİ

SİNİR SIKIŞMALARI

Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu vb.

ENFEKSİYONLAR

Yabancı cisim batmaları sonrası tırnak yatağı enfeksiyonları, Diabet veya damarsal hastalıklara bağlı gelişen enfeksiyonlar vb.

KEMİK BESLENME BOZUKLUKLARI

Kienböck Hastalığı, Skafoid Avasküler Nekrozu vb

EKLEM DEJENERATİF HASTALIKLARI (Kireçlenmeleri)

TÜMOR BENZERİ veya TÜMORAL OLUŞUMLAR

Ganglion kistleri, Tendon kılıfı kökenli dev hücreli tm vb.

DİĞER

Tendon sıkışmaları ve Tenosinovitler (Tetik Parmak, De Quervain vb.)